Bezpieczeństwo

Feycolor jest zaangażowany w zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników oraz w sąsiedztwie firmy.

Uznane międzynarodowo normy środowiskowe, pracownicze i socjalne.

Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi, ochrony przeciw wypadkami i pożarami, pierwszej pomocy i pomocy w nagłych wypadkach, przestrzegamy wysokich standardów w prewencji i pomocy przez wykwalifikowanych w zakresie ochrony i ratownictwa profesjonalistów.

Świadomość bezpieczeństwa w miejscu pracy jest poszerzana przez regularne szkolenia i stale zaostrzana. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa własnego jak i współpracowników. Obejmuje ona także staranną edukację klientów, administracji i serwisu medycznego, na temat środków bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń poprzez staranne, dokładne oznakowanie kart bezpieczeństwa i jednoznaczne instrukcje. Pracownicy w naszej firmie zapewniają znaczący wkład w realizację tych dalekosiężnych celów. Tylko z ich pomocą i zaangażowaniem możemy rozwiązywać stawiane sobie zadania z zakresu bezpieczeństwa pracy.

W naszym zakładzie produkcyjnym utrzymujemy uznane międzynarodowo standardy zawodowe i społeczne na poziomie przejrzystym i możliwym do zweryfikowania.